Přijímáme nové pacienty – první informace ke vstupnímu vyšetření

— TENTO PŘÍSPĚVEK JIŽ NENÍ AKTUÁLNÍ, VÍCE INFORMACÍ ZDE

Vstupní vyšetření zahrnuje kontrolu stavu sliznic, zubů a dásní a odhalení případných problémů. Zároveň Vás čeká série několika malých rentgenových snímků v nejmenším nezbytném počtu. V případě potřeby doporučíme další nezbytná vyšetření, zhotovíme fotografie a otisky pro studijní modely čelistí. Po prohlídce následuje krátké povídání o důvodech vzniku problémů se zuby a dásněmi.

Po prvotním vyhodnocení Vašich požadavků a aktuálního zdravotního stavu následuje sestavení léčebného plánu. V případě, že bude vhodné, či nutné volit i ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou, nabídneme Vám sestavení léčebného plánu podle náročnosti dle platného ceníku. O přesné ceně budete informováni předem.

Po této vstupní prohlídce dostanete domů lékařskou zprávu, léčebný plán, poučení, informace a případně návrh rozpočtu ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění. Jakmile léčebný plán schválíme, můžeme začít s léčbou.

V dnešní době je nejzásadnější vzniku onemocnění předcházet, proto vždy začínáme umožněním a nácvikem správné ústní hygieny včetně výběru vhodných pomůcek a následné kontrole účinnosti domácí péče a ostatních preventivních opatření. Pokud  není zvládnuta tato nejzásadnější část léčby, nemůžeme pokračovat v dalších úkonech vedoucích k zachování zubu v ústech.

Po dentální hygieně následuje rozplánování léčby a objednání na termíny k lékaři. Vždy postupujeme od největších problémů (bolest, hluboké kazy, záněty v kosti…).

Abychom Vás mohli objednat, je důležité znát Vaše rodné číslo, zdravotní pojišťovnu a telefonní číslo.

Další termíny, kdy se budete moci objednat zveřejníme v nejbližší době na našich stránkách.

S přáním krásného dne
MDDr. Tomáš Petrák