Další informace ke vstupním vyšetřením (červenec 2021)

Vstupní vyšetření zahrnuje kontrolu stavu sliznic, zubů a dásní a odhalení, pokud možno všech, případných problémů. Zároveň Vás čeká série několika malých rentgenových snímků v nejmenším nezbytném počtu. V případě potřeby doporučíme další doplňková vyšetření, zhotovíme fotografie a otisky pro studijní modely čelistí. Po prohlídce následuje krátké povídání o příčinách vzniku onemocnění zubů a dásní s kontrolou a nácvikem nejzákladnějších pomůcek ústní hygieny.

Po prvotním vyhodnocení Vašich požadavků a aktuálního zdravotního stavu následuje sestavení léčebného plánu. V případě, že bude vhodné, či nutné volit i ošetření nehrazené zdravotní pojišťovnou, nabídneme Vám sestavení léčebného plánu podle náročnosti dle platného ceníku (více informací zde) s maximální cenou do 4000,- Kč (například při velmi složitém stavu a nutnosti koordinace práce s dalšími specialisty). O přesné ceně budete samozřejmě informováni předem.

Na konci Vaší návštěvy Vám předáme lékařskou zprávu, léčebný plán, poučení, informace a případně návrh rozpočtu ošetření nehrazeného ze zdravotního pojištění.

Jsme přesvědčeni, že nejdůležitější je vzniku a rozvoji onemocnění předcházet, proto vždy začínáme předáním nezbytných informací, umožněním a nácvikem správné ústní hygieny včetně výběru vhodných pomůcek a následné kontrole účinnosti domácí péče a ostatních preventivních opatření. Čistý zub nemůže onemocnět a pokud není zvládnuta tato nejzásadnější část léčby, nemůžeme pokračovat v dalších úkonech vedoucích k zachování zubu v ústech.

Po schválení léčebného plánu a zvládnutí domácí ústní hygieny následuje rozplánování léčby a objednání na termíny k lékaři. Vždy postupujeme od největších problémů (bolest, hluboké kazy, záněty v kosti, zvýšená rizika dalších komplikací…).

Abychom Vás mohli objednat, je důležité znát Vaše rodné číslo, zdravotní pojišťovnu a telefonní číslo.

Orientační délky termínů – prosím rozmyslete předem:
Dospělý pacient – cca 60min
Dospělý pacient + dítě – cca 60min
Bezzubý, nebo téměř bezzubý pacient – cca 30min

Ke vstupnímu vyšetření budete objednání pouze po přihlášení do pořadníku čekajících na emailové adrese
poradnik@petrak-stomatologie.cz.
Více informací naleznete ZDE:
Přijímání nových pacientů (červenec 2021)

S přáním krásného dne
MDDr. Tomáš Petrák