Přijímání nových pacientů (aktualizace červenec 2021)

Vážení pacienti a zájemci přijetí do péče,

vzhledem k tomu, že opět postupně dokončujeme rozpracované léčebné plány a dokončené pacienty převádíme z časově náročné léčby do pravidelných kratších kontrol, můžeme opět pootevřít přijímání nových pacientů.

Protože se původní systém přijímání pacientů při posledním opakování ukázal jako nedostatečný, zavádíme nový, který ,doufejme, bude všestranně výhodnější.

Na emailovou adresu poradnik@petrak-stomatologie.cz zašlete, prosím, své základní informace: zejména příjmení, jméno a telefonní číslo. Pokud uznáte za vhodné, tak můžete připsat i počet a rodná čísla a jména dalších Vašich nejbližších, tím podstatně urychlíme Vaše první objednání.

Pořadník budeme postupně obvolávat od nejstarších zpráv podle uvolněné kapacity a během telefonátu Vám zopakujeme nejdůležitější informace a objednáme termín vstupního vyšetření.

Pokud vlastní emailovou adresu nemáte, poproste své blízké o pomoc. V případě nouze Vás do pořadníku můžeme zapsat po domluvě my, ale velmi oceníme, když nejdříve vyčerpáte všechny další možnosti.

S pozdravem
TP